rütubət

Məhsəti Hüseynova – “Göbələk rütubət olan yerdə saxlanılmamalıdır”.

“Mövsüm yaxınlaşdıqca insanlarda daha çox göbələk yığmaq həvəsi yaranır. Hətta bəzən şəhərdən kənarda gəzintilərə...