Qanunvericilik

Onlarda istirahət, bizdə ölümə “dəvət”…

Dünya ölkələrinə və Azərbaycana nəzər salsaq, həyat tərzində mövcud olan xeyli fərqliliklə rastlaşarıq.  Bunlardan...