faydalı duz

Faydalı hesab etdiyimiz duzlar hansılardır? Mütəxəssis fikri

Müasir dünyamızda şəkər, duz, un 3 ağ zəhər sayılır. Onlardan biri haqqında danışacayıq. Duz...